ARBEIDSMILJØ

arkitekt

Slik sikrer du et godt arbeidsmiljø på kontoret ditt

Hvis du har en arbeidsplass, har du ofte ansvaret for flere ansatte.

Slik sikrer du et godt arbeidsmiljø på kontoret ditt

Hvis du har en arbeidsplass, har du ofte ansvaret for flere ansatte. Det er litt av et ansvar. Du skal nemlig sikre deg at medarbeiderne dine trives på arbeidsplassen. Men hvordan får du et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen.

I dette innlegget kikker vi nærmere på hvordan du kan skape et bedre arbeidsmiljø. Les videre, og bli inspirert til hvordan du får et bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassen din.

 

Hva er et godt arbeidsmiljø?

Et godt arbeidsmiljø kan umiddelbart virke som et vidt begrep. For hva er egentlig et godt arbeidsmiljø? Når vi snakker om arbeidsmiljøet som helhet, er det flere forskjellige faktorer som kan påvirke det. Det er både de fysiske og psykiske faktorene som er avgjørende for om det er snakk om et godt arbeidsmiljø.

Hvis vi først kikker nærmere på de fysiske faktorene, kan det være det fysiske arbeidsmiljøet som bidrar til et godt arbeidsmiljø. Det kan blant annet være at det er sørget for et godt inneklima og mye naturlig lys. Det kan også hende at det er sørget for å redusere støy på forskjellige måter.

Et godt arbeidsmiljø kan også bli påvirket av selve innredningen av kontoret. Det kan for eksempel være i forhold til kontorinventar, teknisk utstyr og redskap som er til rådighet.

Når det gjelder de fysiske faktorene, bør det også være fokus på kroppens fysikk. Medarbeidernes fysiske velbefinnende er også med på å påvirke arbeidsmiljøet. Det kan for eksempel være i forhold til arbeidsstillinger, arbeidsmetoder og så videre.

Det var noen av de fysiske faktorene som påvirker arbeidsmiljøet. Hvis vi kikker på de psykiske faktorene, kan det være ensartede arbeidsoppgaver, fokus på feil, for mye styring og krevende tidsfrister som påvirker arbeidsmiljøet. Det kan selvsagt også være sosiale faktorer, som for eksempel kollegaer.

Når vi snakker om de psykiske faktorene, kan arbeidsmiljøet også påvirkes av medarbeidernes privatliv. Det kan for eksempel være press fra familien, boligsituasjonen, transport til og fra jobb, fritid og venner.


Det er tydelig å se at det er mange forskjellige aspekter som kan påvirke arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Det er derfor ikke noen overraskelse at det er mange arbeidsgivere som har problemer med å helt presist bestemme hva de skal fokusere på for å skape et godt arbeidsmiljø.

Sett fokus på dine medarbeiders trivsel på arbeidsplassen

Når du skal skape et godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen din, er det viktig at du ser gjennom medarbeidernes briller. Du vil høyst sannsynlig ikke forbedre arbeidsmiljøet særlig mye hvis du kun tar utgangspunkt i hva du selv mener vil skape et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne.

Du er nødt til å spørre om hvordan du kan skape et godt arbeidsmiljø for dem. Det kan selvfølgelig være vanskelig for medarbeiderne dine å gi et umiddelbart svar på dette. Men det finnes flere forskjellige måter å spørre på.

Du kan få medarbeiderne til å peke deg i en retning. Det skal forstås slik at du skal få medarbeiderne til å fortelle deg hvor det kunne være plass til forbedringer. Derfra er det lettere å komme med forslag eller eventuelt spørre medarbeiderne om hvordan arbeidsmiljøet kan forbedres.


Det er forskjellige måter du kan gripe det an på. Du kan rent fysisk snakke med medarbeiderne dine om hva de mener et godt arbeidsmiljø er for dem. Men hvis du har mange medarbeidere, kan det fort bli en langvarig prosess.

Du kan alternativt lage en spørreundersøkelse. Hvis du velger å gjøre svarene anonyme, vil det også være større sannsynlighet for at folk svarer ærlig. Det kan føre til at du får noe konkret som er langt mer brukbart, og som kan være den tilgangen som rent faktisk hjelper deg med å skape et godt arbeidsmiljø.

 

Invester i et godt arbeidsmiljø – for bedriftens og medarbeidernes skyld

Velger du å lage en undersøkelse eller snakke med medarbeiderne dine, er det viktig at du også bruker resultatene til noe. Ellers vil det hele være bortkastet.

Du kan få et godt arbeidsmiljø hvis du nettopp nærstuderer hva det er for noen tanker medarbeiderne dine har om arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Ut fra dette kan du nemlig investere i de riktige løsningene som sannsynligvis vil føre til et godt arbeidsmiljø.

Det kan være mange forskjellige ting det skal tas tak i. Det kan for eksempel være at mange medarbeidere synes det er for mye støy på kontorene. Det kan også være at de ønsker bedre kontormøbler som er ergonomisk korrekte.


Uansett hva medarbeiderne dine har av ideer og tanker, er det viktig å lytte til dem. Det har sikkert ikke vært helt enkelt å si deres mening om at arbeidsmiljøet kunne forbedres. Du er derfor nødt til å belønne dem med det som rent faktisk kan være med på å skape en bedre arbeidsplass.

Det betyr selvfølgelig ikke at du skal investere i alle forslagene. Det skal naturligvis kunne henge sammen økonomisk. Det kan være en fordel å investere i de tingene som medarbeiderne mener påvirker deres dagligdag på arbeidsplassen mest.

I tillegg er det en god idé at du forteller om prosessen til medarbeiderne. Det er fint hvis du anerkjenner forslagene deres til hvordan arbeidsmiljøet kan forbedres, men ærlig fortelle at det ikke er alle tingene det er råd til i første omgang. Det viser at du er villig til å investere i et godt arbeidsmiljø for medarbeiderne dine.

Gi medarbeiderne dine et bedre arbeidsmiljø med den perfekte telefonboksen til kontoret.

En investering i et godt arbeidsmiljø er selvfølgelig en fordel for medarbeiderne dine. Et godt arbeidsmiljø kan nemlig være med på å skape arbeidsglede, noe som er viktig på en arbeidsplass. Det skaper nemlig lojale medarbeidere som føler seg som en aktiv del av bedriften. Det betyr at de sammen med deg vil jobbe effektivt mot gode resultater.

Det er derfor veldig mange positive ettervirkninger av å investere i et godt arbeidsmiljø. Det er godt for både medarbeiderne dine og bedriften din.

 

 

Har dere et dårlig arbeidsmiljø? Still deg selv 5 spørsmål og finn ut av det

Er du i tvil om dere har et dårlig arbeidsmiljø? Eller vet du bare ikke helt hva du skal prioritere for å gjøre det bedre?

I en travel hverdag kan det være vanskelig å merke om arbeidsmiljøet og bra eller dårlig. Som leder kan det være vanskelig å ha fingeren på pulsen, fordi du kanskje ikke ser eller hører det som faktisk oppleves og snakkes om på kontoret.

Her er 5 tegn på at det er plass til forbedringer på arbeidsplassen:

 1. Det er generelt stor utskiftning av medarbeidere. Hvis medarbeiderne deres som utgangspunkt ikke blir lenge på arbeidsplassen, er det et tydelig tegn på at det er plass til forbedringer.
 2. Dere har mange (og kanskje lange?) sykemeldinger. Hvis det er en tendens at flere ansatte ofte er syke, kan det være et tegn på at dere har et dårlig arbeidsmiljø.
 3. Er det en utfordring å få lagarbeid til å fungere? Hvis dere ofte har samarbeidsproblemer og interne konflikter, er det et tydelig symptom på et dårlig, psykisk arbeidsmiljø.
 4. Kniper det med konsentrasjonen sist på dagen? Så kan det være et tegn på at det er plass til forbedringer rent fysisk. Kanskje er utstyret deres for dårlig, kanskje er det luften, lyset eller et for høyt støynivå som er årsaken.
 5. Utføres mange oppgaver under stress? Hvis en medarbeider ofte føler seg veldig tidspresset og har alt for stramme tidsfrister, har det stor negativ effekt på det psykiske miljøet.

Kunne du nikke gjenkjennende til noe av det?

Kanskje kunne du gjenkjenne det hele? Eller kanskje du kunne nikke ja til bare et par av spørsmålene? Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med at dere har en dårlig arbeidsplass – men det er helt sikkert et tegn på at det er plass til forbedringer.

Men hvor skal man begynne?

Det kan være en stor oppgave å skape en god arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, for det er både psykiske og fysiske faktorer som er avgjørende. Begge deler er essensielle, og både de psykiske og fysiske forholdene som omgir oss så mange timer hver dag, har en stor effekt på hvordan vi har det – og dermed også hvordan vi presterer både på jobben og der hjemme.


La oss oppsummere: 10 tips til et bedre arbeidsmiljø

 1. Et godt arbeidsmiljø krever både psykisk og sosial innsats.
 2. Et godt arbeidsmiljø gir gladere og sunnere medarbeidere – og det kan ses på bunnlinjen.
 3. Det fysiske arbeidsmiljøet er viktig, og her skal det være fokus på innredning, kontorinventar, teknisk utstyr og så videre.
 4. Det er viktig å bevege seg – både ved å skifte arbeidsstillinger og arbeidsmetode.
 5. Inneklima og naturlig lysinnfall er med til å gi bedre fysiske forhold på arbeidsplassen.
 6. Støy er en kjempestor stressfaktor, og derfor er det viktig å forebygge både støy og bakgrunnsstøy mest mulig.
 7. Ensartede arbeidsoppgaver, fokus på feil (i stedet for fremgang eller godt arbeid), for mye styring og stramme tidsfrister, såvel som sosiale relasjoner, er med til å skape et dårligere psykisk arbeidsmiljø.
 8. Skap forbedringer ved å se det hele fra dine ansattes perspektiv – og lytt til dem når de har forslag og ønsker til forbedringer.
 9. Lag et spørreskjema de ansatte anonymt kan svare på, eller snakk med dem selv – det er opp til deg og dine ansatte hva dere er mest komfortable med. Du kan også lage en forslagskasse på jobben, hvor man løpende kan komme med forslag.
 10. Ta de forslagene du får alvorlig. Det er en grunn til at de ansatte har foreslått det – og et godt psykisk arbeidsmiljø skaper du blant annet når dine ansatte føler seg sett og hørt.

 

Meld deg på og følg MuteBox