arkitekt

STORROMSKONTOR

Fordeler og ulemper med storromskontorer

Det er flere grunner til hvorfor man benytter seg av storromskontorer.

Fordeler og ulemper med storromskontorer

Overveier du å benytte deg av storromskontorer? Det er flere ting du bør tenke over før du bare kan hoppe ut i det. Som utgangspunkt kan det virke som en fabelaktig idé. Men det er både fordeler og ulemper med storromskontorer.

I dette innlegget gjør vi deg klokere på fordeler og ulemper med storromskontorer. I tillegg kommer vi med gode idéer til hvordan du kan løse ulempene hvis du gjerne vil skape et storromskontor.

Fordeler med storromskontorer

Vi starter med å kikke på fordelene tilknyttet storromskontorer. Vi har valgt å kikke på tre forskjellige fordeler med disse formene for kontorlandskaper.

 

Bedre sosiale relasjoner mellem kollegaer

Den første fordelen med storromskontorer, er at det kan skape bedre sosiale relasjoner mellom medarbeiderne. Det er mye lettere å snakke om alt mulig når man sitter i det samme lokalet. Det kan være med til å gi et bedre sammenhold mellom medarbeiderne.

Storromskontorer er derfor med til å utvikle et bedre bånd mellom kollegaer. Det kan være med på å gi bedre trivsel og arbeidsmiljø. På dette punktet er storromskontorer derfor helt sikkert en fordel.

 

Bedre mulighet for å samarbeide

Med storromskontorer og kontorlandskaper åpner du også opp for bedre samarbeid. Det blir lettere å samarbeide på kryss og tvers av avdelinger og stillinger når medarbeiderne er plassert i det samme kontorlandskapet.

Når samarbeidet blir bedre, kan det føre til at oppgaver løses mer effektivt. Det er lettere å utnytte hverandres kompetanser på tvers av stillinger. Det fører oss videre til den neste fordelen.

 

Lettere å dele kunnskap

Den tredje fordelen med storromskontorer er at det er mye lettere å formidle kunnskap medarbeidere imellom. Hvis medarbeiderne sitter på hvert sitt kontor, skriver man kanskje ofte en e-post når kunnskap skal formidles. Det er likevel ikke alltid at en e-post er beskrivende nok når det kommer til kunnskapsdeling.

Når du velger å benytte et kontorlandskap, er det enklere for medarbeiderne å dele kunnskap med hverandre. Det er lettere å snakke sammen på tvers av skrivebordene, og kan gjøre det lettere å formidle riktig kunnskap på en mer konkret måte til mottakeren.

 

Ulemper med storromskontorer

Vi har nå vært gjennom tre fordeler tilknyttet kontorlandskaper. Men det finnes også ulemper med denne løsningen. Her presenterer vi tre ulemper med storromskontorer.

 

Problemer med inneklima

Når det gjelder storromskontor, kan det fort oppstå problemer med inneklimaet. Det vil være mange mennesker samlet i samme rom, noe som kan føre til tung og varm luft.

Et dårlig inneklima er ikke behagelig å oppholde seg i, og kan påvirke medarbeidernes arbeidsgang. Medarbeiderne kan blant annet føle seg tunge i hodet og få hodepine. På enkeltmannskontorer vil du ikke oppleve de samme problemene med inneklimaet som på storromskontorer.

 

Stigende støynivå

Når du samler mange mennesker i det samme lokalet, kan det også gå ut over lydnivået. Storromslokaler er ofte kjent for å ha forskjellige former for støy, som for eksempel telefoner som ringer, kollegaer som snakker sammen og så videre.

Det er ikke alle medarbeidere som er like gode til å håndtere et støyende arbeidsmiljø. Er det alt for mye støy, kan det være vanskelig for noen medarbeidere å konsentrere seg om oppgavene sine.

 

Forstyrrende arbeidsmiljø

I åpne kontorlandskap vil det som regel være et forstyrrende arbeidsmiljø. Det kan for eksempel hende at folk ofte går frem og tilbake. Det kan også være medarbeidere som ikke klarer å ta hensyn til andre medarbeidere som prøver å jobbe.

Finn løsninger på ulempene

Selv om det finnes ulemper med åpne kontorlandskap, betyr det ikke at det er helt umulig å få noe godt ut av det. Du skal bare være klar over disse ulempene og innføre noen tiltak som reduserer ulempene. Hvis du gjør det, er det ingen grunn til at du ikke kan få glede av å implementere et åpent kontorlandskap på arbeidsplassen din.

Kikker vi på inneklimaet, er det viktig at du gjør en dedikert innsats for å forbedre det i et åpent kontorlandskap. Den enkle løsningen er at du husker på å lufte godt og grundig ut på kontoret flere ganger om dagen.

Det kan være vanskelig å huske, og årstidene kan noen ganger gjøre det problematisk å lufte ordentlig ut. Derfor kan det være en fordel med et ventilasjonssystem. Ventilasjonssystemet vil sørge for at det blir ’renset’ ut i luften. Dermed vil luften ikke føles så tung.

Hvis vi kikker nærmere på støynivået i åpne kontorlandskap, kan du også redusere ulempen på dette punktet. Du kan sørge for at det er steder hvor medarbeiderne kan foreta telefonoppkall uten at de forstyrrer de andre i lokalet. Det kan også være mindre kontorer hvor to medarbeidere kan gå inn hvis de skal ha en lengere snakk om noe.

Ved å ha tilknyttede rom eller kontor hvor man kan snakke uforstyrret, kan du redusere støynivået i et kontorlandskap markant.

Som det siste ser vi nærmere på hvordan du kan skape et åpent kontorlandskap som ikke har et særlig forstyrrende arbeidsmiljø. Igjen er det en fordel med mindre kontor hvor man kan sitte hvis man bråker for mye. Dessuten kan små kontor også være steder medarbeidere kan sette seg hvis de trenger ro til å konsentrere seg om en oppgave.

I tillegg er det også viktig at du gjør det til en kultur i bedriften at medarbeiderne skal respektere hverandre. Det skal være kutyme at når man tar en telefon, så tar man den et annet sted, slik at man ikke forstyrrer de andre. Her kan en god mulighet være å benytte en møteboks, slik at man lett har muligheden til å gå et annet sted og snakke i telefonen. Dette er små ting som kan være med på å skape et arbeidsmiljø uten alt for mange forstyrrelser.

Ved å implementere disse tiltaken, bør det ikke være noe i veien for å skape et åpent kontorlandskap uten at det går ut over medarbeiderne.

Meld deg på og følg MuteBox