arkitekt

Trivsel

Slik setter du fokus på trivsel på arbeidsplassen

Når du har en arbeidsplass, er det veldig viktig at medarbeiderne dine trives.

Slik setter du fokus på trivsel på arbeidsplassen

Hva er arbeidsmiljø? Og hvordan gjør du det bedre?

Når man snakker om arbeidsmiljø, er definisjonen ofte veldig bred – og til tider abstrakt.

 

Arbeidsmiljø dekker nemlig over fysiske, psykososiale, relasjonelle og organisatoriske påvirkninger på arbeidsplassen.

 

Arbeidsmiljø dekker med andre ord alt innen:

  • Ledelsesstil og hvordan mennesker blir behandlet på arbeidsplassen
  • Samarbeid og forhold til kollegaer
  • Fysiske omgivelser som bord, stoler og hvordan innredningen generelt er

 

INDSÆT MANGLENDE OVERSÆTTELSE HER

 

3 viktige ting for å skape et godt arbeidsmiljø på kontoret

Det kan virke uhåndterlig å skulle skape et bedre arbeidsmiljø – for hvor skal man starte? Sannheten er at det å skape et godt arbeidsmiljø er et evig arbeide, og det er noe det skal arbeides på og med hele tiden. Hvis det ikke står på dagsordenen, risikerer du nemlig fort å skape dårlig trivsel på arbeidsplassen.

 

Vet du ikke, hvor du skal begynne?

Her er her 3 ting du kan gjøre for å skape et godt arbeidsmiljø på kontoret:

 

1.    Skap de rette, fysiske rammene

Det kan være vanskelig å gjøre noe med de tingen som ikke kan ses, som relasjoner og psykososiale tiltak. Så hvis du ikke vet hvor du skal starte, så begynn med de fysiske omgivelsene. Sørg for at det er gode kontorstoler, heve-/senkebord, loungeområde og generelt en hyggelig atmosfære. Reduser fysiske forstyrrelser ved for eksempel å investere i en Mutebox, og gi kontoret liv med grønne planter. Det virker som små ting, men i siste ende betyr det veldig mye.

 

2.    Anerkjenn hverandre som en vane

Det er lett å glemme å rose hverandre, og de fleste av oss har en tendens til å fokusere på det som skal gjøres bedre i stedet for det som er bra.

Øv dere derfor på å anerkjenne hverandres arbeid og si det høyt når noe er bra. Det betyr kjempemasse for ens arbeidsglede og det samlede arbeidsmiljøet at noen anerkjenner ens gode innsats. Har du en kollega som gjør det bra? Så husk å si det, selv om det er lett å glemme.

 

3.    Gi fellesskapet de riktige forutsetningene

Det kan være vanskelig å skape et fellesskap på en arbeidsplass, og selv om man kan håpe på det, er det dessverre ikke noe som skjer av seg selv.

Har du ansvaret på et kontor eller et kontorfellesskap? Så sørg for å planlegge noen felles arrangementer, foreslå felleslunsj, sett kollegaer til å jobbe sammen og ta initiativ til å skape samtaler på tvers. Når du setter et godt eksempel og gir fellesskapet en kjærlig hånd, er det større sanssynlighet for at det skapes relasjoner på arbeidsplassen – og gode kollegaer er et virkelig et effektivt middel i kampen for et bedre arbeidsmiljø på kontoret.

 

Tegn på at det er dårlig trivsel på arbeidsplassen

Er du i tvil om det er dårlig trivsel på arbeidsplassen? Det kan være vanskelig å se og merke hvis man ikke kjenner signalene.

Tydelige tegn på at det er dårlig trivsel på arbeidsplassen:Der er stort tidspres på mange arbejdsopgaver

  • Det er stort tidspress på mange arbeidsoppgaver
  • Det er generelt samarbeidsproblemer og konflikter
  • Det er stor utskiftning av medarbeidere
  • Dine kolleger eller ansatte føler seg ikke hørt eller sett
  • Dine ansatte/kolleger føler de blir forstyrret mange ganger i løpet av dagen (og har derfor vanskeligheter med å fullføre oppgavene sine)

Kan du nikke gjenkjennede til en eller flere av ovenstående? Så er det kanskje på tide å lage en rundspørring (f.eks. anonymt) på kontoret, slik at du får bedre innsikt i hvor du skal gjøre noe – om det er fysiske rammer og forstyrrelser som kan avhjelpes med en Mutebox/lydbox, eller kanskje handler det om dårlig ledelse eller kolleger som ikke fungerer sammen.

 

Gode råd for å oppnå bedre trivsel:

#1 Anerkjennelse er viktig for trivselen på arbeidsplassen

Når du har medarbeidere som utfører forskjellige oppgaver for bedriften din, trenger de anerkjennelse. De vet kanskje ikke alltid om det er bra nok det de gjør. Det kan skape masse tvil og frustrasjoner i dagligdagen.

Anerkjennelse er en rigtig god metode for å øke trivselen på arbeidsplassen. Det gir medarbeiderne en indikasjon av at de faktisk gjør noe bra for bedriften. Det er en viktig faktor når det kommer til trivsel.

Anerkjennelse kan komme fra både kolleger og ledere. Det er viktig at medarbeiderne mottar anerkjennelse fra begge parter. Det kan derfor være en fordel å gjøre anerkjennelse mellom kolleger og ledere til en aktiv del av kulturen i bedriften.

 

#2 Gjør arbeidet meningsfullt for medarbeideren

Anerkjennelse er ikke nok i seg selv for å forbedre trivselen på arbeidsplassen. Det er viktig for medarbeidere at arbeidet deres er meningsfullt. Det skal være et formål med at nettopp denne oppgaven blir utført. Føler ikke medarbeideren at det er mening med arbeidet, kan det påvirke trivselen negativt.

Medarbeiderne føler kanskje ikke at de er en aktiv del av bedriften, siden det ikke er en høyere mening med å utføre de aktuelle oppgavene. Det kan skape dårlig trivsel, som kan gjøre at medarbeiderne ikke har den store lysten til å utføre arbeidet effektivt.

Her er det viktig å slå til. Som leder skal du sørge for å gjøre alle medarbeidernes arbeid meningsfullt. Det er likegyldig om det er snakk om regnskapsmedarbeideren som taster inn tall, eller rengjøringsassistenten som sørger for at kontoret er rent.

Det er mange måter å gjøre en jobb meningsfull på. Det kan dessverre være vanskelig å få kommunisert til medarbeideren at arbeidet deres er viktig for bedriften.

Du kan tenke på hvordan situasjonen ville være hvis vedkommende ikke utførte oppgaven. Hva ville skje da? Ut fra det kan du gjøre arbeidet meningsfultt for medarbeideren.

 

#3 Skap utviklingsmuligheter for medarbeiderne dine

Når du skal sette fokus på trivsel, er det viktig å gjøre det klart for medarbeiderne at det finnes utviklingsmuligheter. Vi mennesker er ikke så gode til å stå i stampe og gjøre det samme resten livene våre. Det gjelder både der hjemme og på arbeidsplassen.

Som leder skal du åpne opp for at medarbeiderne kan utvikle seg på arbeidsplassen. Det behøver ikke nødvendigvis å være muligheten for en forfremmelse, men det kan også være en løsning. Det finnes heldigvis mange andre måter å skape utviklingsmuligheter på for medarbeiderne dine.

Utvikling kan også bestå i å lære nye ting og få nye kompetanser. Utvikling kan derfor være muligheten til å komme på kurs, enten internt i bedriften eller hos eksterne arrangører. Det kan også være en form for etterutdanning. Utvikling kan også bestå i at det er mulighet for å flytte rundt i de forskjellige avdelingene i bedriften.

Det vil være veldig forskjellig fra person til person og stilling til stilling, hva som er en utviklingsmulighet. Du er selvfølgelig nødt til å bli klokere på hva som kan motivere den enkelte medarbeideren og skape bedre trivsel. I tillegg skal du også kikke på hva som gir mening i den enkelte stillingen.

 

Trivsel påvirkes av andre faktorer – tenk i forskjellige baner

Det er mange forskjellige måter å sette fokus på trivsel. Men du skal huske at det er andre faktorer som kan påvirke trivselen på arbeidsplassen. Det kan for eksempel være effektivitet på arbeidsplassen. Forbedret effektivitet kan gi bedre trivsel.

Det kan også hende at det er et bedre arbeidsmiljø som er med til å gi en bedre trivsel for medarbeiderne dine. Det er mange forskjellige indirekte måter å forbedre trivselen på arbeidsplassen. Det kan derfor være en fordel å tenke på flere forskjellige metoder. Ved å satse på flere ulike områder kan du skape en synergi av forbedret trivsel. En snarvei til å forbedre arbeidsmiljøet på i åpne kontorlandskap, kan for eksempel være en telefonboks.

 

Fokus på bedre trivsel kan senke sykefraværet

Til sist vil vi nevne hvor viktig det er at du setter fokus på medarbeidernes trivsel. Hvis medarbeiderne dine ikke har det bra på arbeidsplassen, kan det påvirke dem både fysisk og psykisk, noe som kan føre til høyere sykefravær.

Hvis du kan du se en tendens til at det er et høyt sykefravær på arbeidsplassen din, kan det blant annet være på grunn av dårlig trivsel. Ved å være dedikert og legge litt innsats i det, da kan du snu denne tendensen.c

Trivsel på arbeidsplassen kan gjøre mer ved oss mennesker enn vi kanskje først skulle tro. Det er derfor viktig at du prioriterer medarbeidernes trivsel på arbeidsplassen. Med ovenstående trinn kan du redusere sykefraværet og skape en god arbeidsplass hvor medarbeiderne dine har lyst til å jobbe.

Meld deg på og følg MuteBox